අටුවා සහ ටීකා අවශ්‍යයි ... - IFBC Organization | Our Projects

Posted by | March 13, 2018 | Uncategorized | No Comments

මහා පින්කමකට දායක වෙන්න
.
එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org
අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/
අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation
සියලු වීඩියෝ නරඹන්න
https://www.youtube.com/channel/UCR8f66CDB3M_fy2OMizsDBw
.
071 2933180 අප අමතන්න පුලුවන්. වයිබර් හා ඉමෝ ක්‍රියාත්මකයි.
අපේ ගිනුම් අංක.
.
ගිණුමේ නම – The international foundation for Buddhist communication.
( බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යන්තර පදනම )
ගිණුම අදාල බැංකුව – මහජන බැංකුව
ශාඛාව – කුරුණෑගල මලියදේව ශාකාව
ගිණුම් අංකය – 226 – 2 – 001 – 4 – 0048676
.
සමහර මුස්ලිම් රටවල් වලින් සමති, පදනම් හෝ විහාරස්ථාන සදහා මුදල් ලබාදීමට අවසර නොදේ. මුදල් ප්‍රේෂණය සදහා අවසර දෙනුයේ පුද්ගලික නම් සදහා සදහා පමණි. එසේ උවහොත් පමණක් පහත නමට ලැබෙන්නට සලස්වන්න.
.
මහජන බැන්කුව නම – චන්දන තිලකසිරි කුමාර
ගිණුම අදාල බැංකුව – මහජන බැංකුව
ශාඛාව – පොතුහැර
ගිණුම් අංකය – 280 – 2 – 001 – 7 – 0031930
.
සම්පත් බැංකුව –
එන්.ඒ. චන්දන තිලකසිරි කුමාර
බැංකුව – සම්පත් බැංකුව – කුරුණෑගල ශාකාව
ගිණුම් අංකය – 100654431918
.
මම බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යාන්තර පදනම වෙනුවෙන් එරන්ද ලක්මාල්ද සිල්වා

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page